Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

fl web complete studies

Ở UOW, chúng tôi luôn khuyến khích và tuyên dương những sinh viên học tập chăm chỉ và đạt thành tích cao. Tìm hiểu về Học Phí và học bổng dành cho sinh viên quốc tế của chúng tôi.

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng chương trình Cử nhân

Trường Đại học Wollongong trao tặng học bổng từ tất cả các khoa dành các bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập:

  • Học bổng Undergraduate Excellence Scholarship (UES) trị giá 15% học phí toàn bộ chương trình học.
  • Học bổng Faculty Merit Scholarship (FMS) trao tặng thêm 15% học phí khóa học bên cạnh học bổng UES, tăng tổng giá trị học bổng lên 30% dành cho toàn bộ chương trình học.

Ngành học

Học bổng

Chương trình được áp dụng

Giá trị học bổng

Điều kiện đạt học bổng

Điều kiện giữ học bổng

Số lượng học bổng hằng năm

Tất cả các chương trình Cử nhân
*trừ các ngành liệt kê bên dưới
 

UES

Tất cả các chương trình Cử nhân (Bachelor)

15%

Điểm trung bình GPA tốt

70%

Không giới hạn

Kinh doanh

FMS

Tất cả các chương trình Cử nhân (Bachelor)

30%

Điềm trung bình GPA xuất sắc (được đánh giá bởi Khoa)

75%

Không giới hạn

Luật, Nhân văn và Nghệ thuật

FMS

Tất cả các chương trình Cử nhân (Bachelor)

30%

Điềm trung bình GPA xuất sắc (được đánh giá bởi Khoa)

75%

Không giới hạn

Khoa học, Y học và Sức khỏe

FMS

Phần lớn các chương trình Cử nhân (Bachelor)*

30%

Điềm trung bình GPA xuất sắc (được đánh giá bởi Khoa)

75%

Không giới hạn

Khoa học kỹ thuật và Công nghệ thông tin

FMS

Tất cả các chương trình Cử nhân (Bachelor)

30%

Điềm trung bình GPA xuất sắc (được đánh giá bởi Khoa)

80%

Không giới hạn

Khoa học xã hội

FMS

Phần lớn các chương trình Cử nhân (Bachelor)*

30%

Điềm trung bình GPA xuất sắc (được đánh giá bởi Khoa)

80%

Không giới hạn

 *Các học bổng này dành cho sinh viên đăng kí tất cả các chương trình Cử nhân, ngoại trừ Giáo dục, Công tác xã hội, Tâm lý, Y học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng và chương trình 4 năm Khoa học thể chất.

Học bổng chương trình Thạc sỹ sau đại học

Ngành học

Chương trình được áp dụng

Giá trị học bổng

Điều kiện đạt học bổng

Điều kiện giữ học bổng

Số lượng học bổng hằng năm

Kinh doanh

Chương trình Thạc sỹ
Cơ sở Wollongong hoặc Sydney

25%

Giấy nhập học đủ điều kiện (Unconditional Offer)
GPA 70%

75%

15

Kinh doanh

Chương trình Thạc sỹ 2 năm
Cơ sở Wollongong hoặc Sydney

15%

Được chấp nhận nhập học Thạc sỹ

65%

Không giới hạn

Khoa học kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Chương trình Thạc sỹ coursework

10%

Được đánh giá bởi Khoa

75%

Không giới hạn

 

Học bổng Cao Đẳng UOW

Ngành học

Chương trình được áp dụng

Giá trị học bổng

Điều kiện đạt học bổng

Kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Khóa Diploma 2 và 3 học kì

25%

50%

Được chấp nhận nhập học

Điểm trung bình lớp 12: 7.0 cho trường chuyên; 7.5 dành cho các trường THPT khác.

Kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Khóa Diploma 2 và 3 học kì

25%

Điểm trung bình (WAM): 65% trở lên trong các chương trình Foundation tại UOW College

Tất cả

Khóa Foundation 2 và 3 học kì

25%

50%

Được chấp nhận nhập học

Điểm trung bình lớp 11: 7.0

Tiếng Anh

Tất cả các chương trình học tiếng Anh

Học phí $300/tuần
(học phí thông thường là $495/ tuần. Giá trị học bổng là $195/ tuần)
 

Được chấp nhận nhập học

Để biết thêm thông tin về các học bổng

  • www.uow.edu.au/future/international/apply/scholarships/
  • Email: futurestudents@uow.edu.au
     

Lưu ý: các học bổng trên dành cho các công dân Việt Nam sinh sống tại Việt Nam. Công dân các nước khác nên tham khảo UOW Future Students về các loại học bổng khác dành cho từng quốc gia.

Học bổng các khóa thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ cho sinh viên quốc tế


Mỗi năm, UOW trao một số học bổng nghiên cứu cho các sinh viên theo học khóa tiến sĩ và thạc sĩ nghiên cứu. Xem Sinh Viên Nghiên Cứu Tương Lai để biết thêm về hạn nộp hồ sơ học bổng và những thông tin khác.

Last reviewed: 17 October, 2017
 
get connected

Liên lạc với chúng tôi 

 

 

GET MORE INFORMATION

Information for students from Vietnam

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong