ISEM awards

2022 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Guyue Bo
 • Jian Peng
 • Hamzeh Qutaish
 • Yameng Fan

Postgraduate Student Merit Award

 • Peter Kabakov
 • Mingyue Wang
 • Jiufeng Ruan
 • Marcela Chaki Borras
 • Hang Zhang

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Jincymol Joseph “‘NaNbO3 modified BiScO3-BaTiO3 dielectrics for high-temperature energy storage applications’, Journal of Materiomics, Volume 8, Issue 4, 731-738 (2022)
 • Lingfei Zhao “In situ plating of Mg sodiophilic seeds and evolving sodium fluoride protective layers for superior sodium metal anodes’, Advanced Energy Materials, 12, 2200990 (2022)
 • Yahua He “‘Noncontact rotation, levitation, and acceleration of flowing liquid metal wires’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(6), e2117535119 (2022)
 • Yumeng Du “High-efficient piezocatalytic hydrogen evolution by centrosymmetric Bi2Fe4O9 nanoplates’, Nano Energy, Volume 104, Part A (2022)

2021 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Yaser Rehman
 • Mengting Zhao
 • Yaojie Lei
 • Xiaoning Li

Postgraduate Student Merit Award

 • Caleb Stamper
 • Yilian Xi
 • Wafa Afzal
 • Chang Wu
 • Jicheng Jiang
 • Zhi Zheng
 • Lkhagvasuren Baasandorj
 • Jincymol Joseph
 • Yumeng Du

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Hamzeh  Qutaish: Hamzeh Qutaish, Jaewoo Lee, Yuhwan Hyeon, Sang A Han, In-Hwan Lee, Yoon-Uk Heo, Dongmok Whang, Janghyuk Moon, Min-Sik Park, Jung Ho Kim, Design of cobalt catalysed carbon nanotubes in bimetallic zeolitic imidazolate frameworks, Applied Surface Science, 2021, 547, 149134.
 •  Jing You: Jing You, Jiajia Shao, Yahua He, Frank Fei Yun, Khay Wai See, Zhong Lin Wang, and Xiaolin Wang, High-Electrification Performance and Mechanism of a Water–Solid Mode Triboelectric Nanogenerator,  ACS Nano, 2021, 15(5), 8706-8714.
 •  Yameng Fan: Yameng Fan, Wenchao Zhanga, Yunlong Zhao, Zaiping Guo, Qiong Cai, Fundamental understanding and practical challenges of lithium-rich oxide cathode materials: Layered and disordered-rock salt structure, Energy Storage Materials, 2021, 40, 51-71.
 •  Libei Yuan: Libei Yuan, Junnan Hao, Chun-Chuan Kao, Chao Wu, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Shi-Zhang Qiao, Regulation methods for the Zn/electrolyte interphase and the effectiveness evaluation in aqueous Zn-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2021, 14, 5669-5689.
 •  Qining Fan: Qining Fan, Jicheng Jiang, Shilin Zhang, Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Qinfen Gu, Huakun Liu, Zaiping Guo, Jiazhao Wang, Accelerated Polysulfide Redox in Binder-Free Li2S Cathodes Promises High-Energy-Density Lithium–Sulfur Batteries, Advanced Energy Materials, 2021, 11, 2100957.

2020 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Antony Jones
 • Nana Liu
 • Guangsai Yang
 • Xiaohui Zeng

Postgraduate Student Merit Award

 • Abdulhakim Bake
 • Mengmeng Lao
 • Jian Peng
 • Yaser Rehman
 • Lina Sang
 • Jingxing Wu
 • Yanyan Wang
 • Qiuran Yang
 • Huiling Yang

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Peter Kabakov: Peter Kabakov, Christopher Dean,b Valsala Kurusingal, Zhenxiang Cheng, Ho-Yong Lee and Shujun Zhang, ‘Solid-state crystal growth of lead-free Ferroelectrics’, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7606.
 • Hanwen Liu: Hanwen Liu, Wei Pei, Wei-Hong Lai, Zichao Yan, Huiling Yang, Yaojie Lei, Yun-Xiao Wang, Qinfen Gu, Si Zhou, Shulei Chou, Hua Kun Liu, Shi Xue Dou, ‘Electrocatalyzing S Cathodes via Multisulfiphilic Sites for Superior Room Temperature Sodium−Sulfur Batteries’, ACS Nano 14 (6), 2020, 7259-7268. 
 • Yueyu Tong: Yueyu Tong, Haipeng Guo, Daolan Liu, Ji Liang, Xiao Yan, Panpan Su, Si Zhou, Jian Liu, Gao Qing (Max) Lu, Shi Xue Dou, ‘Vacancy Engineering of Fe-doped W18O49 Nanoreactors for Low-barrier Electrochemical Nitrogen Reduction’, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 7356.

2019 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Gemeng Liang
 • Wanlin Wang
 • Weiyao Zhao
 • Zhijie Wang

Postgraduate Student Merit Award

 • Al Jumlat Ahmed
 • Alain Moriana
 • Mohanad Mohammad
 • Peng Li
 • Xiaobo Zheng
 • Yanhua Sun
 • Zhibin Wu

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Zichao Yan:  Zichao Yan, et al., “Nickel sulfide nanocrystals on nitrogen-doped porous carbon nanotubes with high-efficiency electrocatalysis for room-temperature sodium-sulfur batteries,” Nature Communications 10, 4793 (2019)
 • Sailin Liu: Sailin Liu, et al. "An intrinsically non‐flammable electrolyte for high performance potassium batteries." Angewandte Chemie International Edition (2019).
 • Letao Yang:   Letao Yang et al. "Perovskite lead-free dielectrics for energy storage applications." Progress in Materials Science 102 (2019): 72-108

2018 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Weihong Lai
 • Liang Wang
 • Shilin Zhang

Postgraduate Student Merit Award

 • Kadhim Al-Attafi
 • Ningyan Cheng
 • Florian Gebert
 • Junnan Hao
 • Alexander Morlando
 • Letao Yang
 • Weiyao Zhao

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Muhammad Nadeem: Long range intrinsic ferromagnetism in two-dimensional materials and dissipationless future technologies , Applied Physics Reviews 5 (4), 041105, 2018
 • Guoqing Zhao: Heterostructures for Hydrogen Evolution Reaction towards Electrochemical Water Splitting: A Review. Adv. Funct. Mater. 2018

2017 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Zhe Hu
 • Yajie Liu
 • Wenbin Qiu
 • Neng Zhang
 • Binwei Zhang

Postgraduate Student Merit Award

 • Shaymaa Al-Rubaye
 • Haipeng Guo
 • Sheik Md Kazi Nazrul Islam
 • Zhixin Tai
 • Li Wang
 • Qing Zhang
 • Lijuan Zhang

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Mingzhe Chen – M. Z. Chen et al., “Carbon-coated Na3.32Fe2.34(P2O7)2 cathode material for high-rate and long-life sodium-ion batteries”, Advanced Materials 29, 1605535 (2017)
 • Wenchao Zhang – W. C. Zhang et al., “Phosphorus-based alloy materials for advanced potassium-ion battery anode”, Journal of the American Chemical Society 139, 3316 (2017)

2016 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Haifeng Feng
 • Md. Monirul Islam
 • Joao Rafael Lourenco Santos
 • Lei Zhang
 • Yang Zheng

Postgraduate Student Merit Award

 • Hong Gao
 • Lili Liu
 • Qiannan Liu
 • Ranjusha Rajagopalan
 • Long Ren
 • Zheyin Yu

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Majharul Haque Khan – M. H. Khan et al., “Atomically thin hexagonal boron nitride nanofilm for Cu protection: The importance of film perfection”, Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201603937
 • Shaohua Zhang – S. H. Zhang et al., “Ambient aqueous synthesis of ultrasmall PEGylated Cu2-xSe nanoparticles as a multifunctional theranostic agent for multimodal imaging guided photothermal therapy of cancer”, Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201602193

2015 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Dipak Patel
 • Kai Chin Lim
 • Hongqiang Wang

Postgraduate Student Merit Award

 • Tengfei Zhou
 • Rejaul Kaiser
 • Jinyan Xiong

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Feixiang Xiang

2014 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Jincheng Zhuang
 • Wenbin Luo
 • Sujith Kalluri

Postgraduate Student Merit Award

 • Jianjian Lin
 • Xin Liang
 • Zhijia Zhang
 • Xinqi Chen

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Chao Han

2013 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Igor Golovchanskiy
 • Yunxian Wang
 • Yi Shi

Postgraduate Student Merit Award

 • Zengji Yue
 • Evan Constable
 • Muhammad Faiz Din
 • Li Li
 • Dan Li
 • Jiantie Xu

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Weijie Li
 • Lucia Malebogo Lepodise

2012 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Seng Kuok Hau
 • Victor Malgras

Postgraduate Student Merit Award

 • Tomas Katkus
 • Jae Geun Kim
 • Xuanwen Gao
 • David Cortie

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Chaofeng Zhang
 • Sergey Fedoseev

2011 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Seyed Hamed Aboutalebi

Postgraduate Student Merit Award

 • Alfred Chidembo
 • Jyotish Debnath
 • Hong Fang
 • Lukman Noerochim

Postgraduate Student Best Paper Award

 • Priyanka Jood

2010 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Yi Du

Postgraduate Student Merit Awards

 • Khay Wai See
 • Mohammad Ismail
 • Peng Liu

Postgraduate Student Best Paper Awards

 • Guodong Du
 • Yee Sin Ang

2009 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Anthony Wright

Postgraduate Student Merit Awards

 • Abbas Ranjbar
 • Chao Zhong
 • Md Mokhlesur Rahman

Postgraduate Student Best Paper Awards

 • Krunal Radhanpura
 • Jianfeng Mao

2008 awards

Postgraduate Student Excellence Awards

 • Shulei Chou
 • Wenxian Li
 • Stuart Hargreaves

Best Postgraduate Published Paper Awards

 • Rashmi Nigam
 • Hao Liu

2007 awards

Postgraduate Student Excellence Awards

 • Sau Yen Chew
 • Xun (Joe) Xu

Best Postgraduate Published Paper Awards

 • Olga Shcherbakova
 • Min Sik Park

2006 awards

Postgraduate Student Excellence Awards

 • Wai Kong Yeoh
 • See How (Desmond) Ng

Postgraduate Student Merit Award

 • Rashmi Nigam

Best Postgraduate Published Paper Award

 • Germanas Peleckis

2005 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • Serhiy Pysarenko

Postgraduate Student Merit Award

 • Min Sik Park

2004 awards

Postgraduate Student Excellence Awards

 • Scott Andrew Needham
 • Germanas Peleckis

Postgraduate Student Merit Awards

 • Zhenguo (Bernie) Huang
 • See How (Desmond) Ng
 • Olga Shcherbakova
 • Mark O'Dwyer

Postgraduate Best Published Paper Award

 • Brad Winton

2003 awards

Postgraduate Student Excellence Awards

 • Y. Zhao

Postgraduate Student Merit Awards

 • Q.W. Yao
 • M. Roussel
 • Y. Chen
 • S. Bewlay

Best Postgraduate Published Paper Awards

 • Saeid Soltanian
 • W.K. Yeoh

2002 awards

Postgraduate Student Excellence Award

 • S. Keshavarzi

Postgraduate Student Merit Awards

 • S. Bewlay
 • Matthew Lindsay
 • Saeid Soltanian
 • S. Zhou

2001 awards

Outstanding Thesis Award (Faculty Award)

 • Guoxiu Wang

Postgraduate Student Excellence Award

 • Saeid Soltanian

Postgraduate Student Merit Awards

 • Matthew Lindsay
 • Zaiping Guo
 • Krishna Uprety
 • Ben Lough