Thứ Hạng, Thông tin và Số Liệu về Đại Học Wollongong

Thứ Hạng, Thông tin và Số Liệu về Đại Học Wollongong

Giải thưởng & xếp hạng

Chúng tôi đã và luôn đạt thành tích xuất sắc về học thuật.

UOW là một trong những trường đại học trẻ tốt nhất trên thế giới. Trong suốt quá trình phát triển, chúng tôi đã tạo dựng danh tiếng trên toàn thế giới về hoạt động nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và chất lượng dạy học nổi bật. Chúng tôi nằm trong 2 phần trăm các trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới và luôn cố gắng vươn tới vị trí cao hơn mỗi ngày.

2% các trường đại học hàng đầu trên thế giới

• Xếp hạng 218 trên thế giới – Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Trên Thế Giới của QS 2019
• Xếp hạng 251-300 trên thế giới – Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Trên Thế Giới về Giáo Dục Đại Học của Times 2018
• Xếp hạng 201-300 trên thế giới – Bảng Xếp Hạng Học thuật Các Trường Đại Học Trên Thế Giới (ARWU) 2017

Xếp hạng toàn cầu là một trong số các trường đại học hiện đại tốt nhất Úc

• Xếp hạng 16 trên thế giới – Bảng Xếp Hạng Top 50 trường thành lập dưới 50 năm của năm 2019 của QS
• Xếp hạng 32 trên thế giới – Bảng Xếp Hạng Top 150 trường đại học thành lập dưới 50 năm của năm 2018 của Times

Xếp hạng toàn cầu là một trường đại học năm sao

• Xếp hạng 5 Sao – Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Trên Thế Giới của QS 2018
• UOW là một trong hai trường Đại học duy nhất trên toàn nước Úc, và là trường Đại học công lập duy nhất đạt được Xếp hạng 5 sao trong tất cả những tiêu chí đánh giá sau về trải nghiệm của sinh viên vào năm 2018 theo Sách Đánh giá các trường Đại học Chất lượng: trải nghiệm chung, phát triển kỹ năng sinh viên, hộ trợ sinh viên, nguồn tài liệu học dồi dào, chất lượng đào tạo và tính kết nối giữa sinh viên và nhà trường.

Thuộc nhóm 1% trên thế giới về sinh viên tốt nghiệp toàn cầu.

• UOW được xếp hạng nằm trong top 1% toàn cầu về chất lượng đầu ra của sinh viên trong bảng Khảo sát xếp hạng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học trên toàn thế giới của QS 2018.
• Xếp hạng 73 toàn cầu về tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp
• Xếp hạng 167 toàn cầu về hợp tác với các doanh nghiệp
• Xếp hạng 151-200 nhìn chung

Thông tin & số liệu về UOW Úc

26,587 sinh viên tại Úc
6143 sinh viên quốc tế
179 quốc tịch
350 sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam
1951-năm UOW được sáng lập
138,765 cựu sinh viên