Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Ở UOW, chúng tôi luôn khuyến khích và tuyên dương những sinh viên học tập chăm chỉ và đạt thành tích cao. Tìm hiểu về và học bổng dành cho sinh viên quốc tế của chúng tôi.

Học bổng bác cư nhán

Học bổngCác chương trình được áp dụngGiá trị học bổngYêu cầuSố lượng học bổng hàng năm
University Excellence Scholarship (UES) Tất cả các chương trình cử nhân từ các học xá tại Úc
Ngoại trừ các chương trình liệt kê phía dưới*
30% Điểm tổng kết xuất sắc Không giới hạn

Faculty of Business and Law Country Bursary

Bachelor of Commerce – Cử nhân Thương mại, Bachelor of Business – Cử nhân Kinh doanh, Bachelor of Economics and Finance – Cử nhân Kinh tế và Tài chính 20% Có thư mời nhập học cho các chương trình được áp dụng Không giới hạn

Vietnam Bursary

Một số chương trình nhất định** 10% Có thư mời nhập học cho các chương trình được áp dụng Không giới hạn

 *Học bổng UES được trao cho các sinh viên đạt yêu cầu theo học các chương trình cử nhân tại UOW (học xá tại Úc) ngoại trừ các chương trình sau: Doctor of Medicine (Y học), Nursing (Y tá), Nutrition and Dietetics (Dinh dưỡng và khoa học chế độ ăn), Exercise Science and Rehabilitation (Khoa học vận động và trị liệu), Education (Giáo dục), Social Work (Công tác xã hội) và Psychology (Tâm lý học).

** Các chương trình được áp dụng học bổng Vietnam Bursary

 • Bachelor of Arts - Cử nhân Nghệ thuật
 • Bachelor of Communication and Media - Cử nhân Truyền thông
 • Bachelor of Computer Science - Cử nhân Khoa học máy tính
 • Bachelor of Creative Arts - Cử nhân Nghệ thuật sáng tạo
 • Bachelor of Engineerig (Honours) (Single major) - Cử nhân Kỹ sư (Danh dự) (một chuyên ngành)
 • Bachelor of Information Technology - Cử nhân Khoa học thông tin
 • Bachelor of Public Health - Cử nhân Y tế cộng đồng
 • Bachelor of International Studies - Cử nhân Quốc tế học
 • Bachelor of Science - Cử nhân Khoa học

Chương trình chuyển tiếp miễn giảm tín chỉ

UOW có nhiều các . Các thỏa thuận này cho phép sinh viên chuyển tiếp tín chỉ cho các môn học tuơng đuơng và miễn giảm khối lượng học khi nhập học tại UOW, sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam.

Rất nhiều các trường Đại học Việt Nam cung cấp các học bổng giá trị nhằm hỗ trợ sinh viên khi theo học tại UOW.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Chương trình UEH-ISB

UOW trao học bổng có giá trị 25% và 50% dành cho sinh viên chuyển tiếp theo học chương trình . Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Văn phòng quản lý du học UEH-ISB.

Đại học Cần Thơ

Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Chương trình chất lượng cao

Học bổngYêu cầu điểm tổng kết
UES – 25% 2.8/4
FMS - 25%
Sẽ được trao kèm với học bổng UES 25%.
Tổng giá trị học bổng - 50%
3.25/4
Học bổng chuyển tiếp UOW-CTU - 10%
Không được trao kèm với học bổng UES và/hoặc FMS
Có thư mời nhập học từ UOW


Các tại Đại học Cần Thơ:

Học bổng

Yêu cầu điểm tổng kết 

UES – 25% 85%
FMS - 25%
Sẽ được trao kèm với học bổng UES 25%.
Tổng giá trị học bổng - 50%
90%
Học bổng chuyển tiếp UOW-CTU - 10%
Không được trao kèm với học bổng UES và/hoặc FMS
Có thư mời nhập học từ UOW


Yêu cầu khác: Chương trình học bổng chỉ áp dụng cho sinh viên nhập học tại Đại học Cần Thơ trước tháng 9 năm 2020.

Học bổng Sau đại học

Học bổngCác chương trình được áp dụngGiá trị học bổngYêu cầuSố lượng học bổng hàng năm
Postgraduate Academic Excellence Scholarship Các chương trình thạc sỹ theo khóa học 30% Kết quả học tập xuất sắc (75 WAM hoặc tương đương) Không giới hạn
UOW Sydney Business School Bursary Các chương trình thạc sỹ theo khóa học – ngành Kinh tế 20% Có thư mời nhập học cho các chương trình được áp dụng Không giới hạn
Vietnam Bursary Một số chương trình nhất định** 20% Có thư mời nhập học cho các chương trình được áp dụng Không giới hạn

*Điểm tổng kết trung bình (WAM) hay còn gọi là GPA

** Các chương trình được áp dụng học bổng Vietnam Bursary

 • Master of Computer Science – Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Master of Education – Thạc sỹ Giáo dục
 • Master of Education Advanced – Thạc sỹ Giáo dục nâng cao
 • Master of Engineering – Thạc sỹ Kỹ sư
 • Master of Information Technology – Thạc sỹ Công nghệ thông tin
 • Master of Maritime Policy – Thạc sỹ Chính sách hàng hải
 • Master of Public Health – Thạc sỹ Y tế cộng đồng
 • Master of Public Health Advanced – Thạc sỹ Y tế cộng đồng nâng cao

Học Bông Cho UOW College Australia

Lĩnh vựcCác chương trình được áp dụngGiá trị học bổngYêu cầu

Kinh tế
Kỹ sư
Công nghệ thông tin

Các chương trình Diploma 2 và 3 kỳ 25% Có thư mời nhập học
50% Điểm tổng kết trung bình lớp 12: 7.0 cho các trường THPT chuyên; 7.5 cho các trường THPT khác
Tất cả
Foundation Studies
2 Session & 3 session
25% Có thư mời nhập học
50% Điểm tổng kết trung bình lớp 11: 7.5
Các chương trình tiếng Anh Tất cả các chương trình tiếng Anh Học phí $315/tuần

Có thư mời nhập học. (Học phí gốc: $540/tuần, giá trị của học bổng: $225/tuần)

Để biết thêm thông tin về các học bổng

 

Học bổng các khóa thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ cho sinh viên quốc tế

Mỗi năm, UOW trao một số học bổng nghiên cứu cho các sinh viên theo học khóa tiến sĩ và thạc sĩ nghiên cứu. Xem Sinh Viên Nghiên Cứu Tương Lai để biết thêm về hạn nộp hồ sơ học bổng và những thông tin khác.