Vietnamese students

Học tập tại Úc

Các khoá học và học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Đại Học Wollongong

Đại diện cho mục đích của bạn

Nơi kết nối những sự khám phá, học tập và công nghệ để thay đổi con người và thế giới ta đang sống.

Tại Đại Học Wollongong (UOW), Australia, chúng tôi nỗ lực kết nối những khối óc sáng suốt với những trí tuệ sâu rộng nhất và nghiên cứu để tạo thành một thế hệ những con người có tư duy. UOW là một trong những trường đại học giảng dạy và nghiên cứu năng động nhất tại Úc. Trường không chỉ được xếp hạng trong số những trường tốt nhất cả nước về giảng dạy và học tập mà còn nổi danh toàn cầu về chất lượng, nghiên cứu cải tiến và các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ trong ngành.

Tại Wollongong, chúng tôi có các khóa đào tạo Cử Nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ trong các lĩnh vực: Kinh Doanh; Kỹ Thuật và Khoa Học Thông Tin; Luật, Nhân Văn và Nghệ Thuật; Khoa Học, Y Khoa và Y Tế; và Khoa Học Xã Hội. Các khóa học Kinh Doanh được chọn lựa để giảng dạy tại thành phố Sydney và tại khu trường sở Chính của Wollongong. Tìm hiểu thêm về các khóa học, học bổng, học quy trình đăng ký dành cho sinh viên quốc tế.