Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

Học Phí và Học Bổng dành cho Sinh Viên Quốc Tế

fl web complete studies

Ở UOW, chúng tôi luôn khuyến khích và tuyên dương những sinh viên học tập chăm chỉ và đạt thành tích cao. Tìm hiểu về Học Phí và học bổng dành cho sinh viên quốc tế của chúng tôi.

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Học bổng chương trình Cử nhân

UOW cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhập học trong toàn bộ các khoa.

  • Học bổng Xuất sắc cho bậc cử nhân (UES) có giá trị miễn giảm học phí 30% có thời hạn kéo dài hết khóa học.
  • Chương trình Học bổng Khoa Kinh tế năm 2019 có giá trị miễn giảm học phí 20% có thời hạn kéo dài hết khoá học. Học bổng này có thể đuợc cộng gộp với học bổng UES, nâng tổng giá trị miễn giảm học phí lên 50%.
  • Học bổng dành cho sinh viên nhập học tại cơ sở Tây Nam Sydney có giá trị miễn giảm học phí 25% có thời hạn kéo dài hết khóa học.

Học bổng

Chương trình được áp dụng

Giá trị Học bổng

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu duy trì học bổng

Số lượng học bổng

Học bổng Xuất sắc cho bậc cử nhân (UES)

Toàn bộ các chương trình Cử nhân tại các cơ sở của UOW trên toàn nước Úc
Ngoại trừ các chương trình học được liệt kê phía dưới*
 

30%

Điểm tổng kết THPT xuất sắc

Điểm tổng kết 65+ cho toàn bộ các chương trình cử nhân, ngoại trừ Cử nhân Kỹ sư và Cử nhân Khoa học thông tin yêu cầu 75+

Không giới hạn

Chương trình Học bổng Khoa Kinh tế năm 2019

Cử nhân Thương mại,
Cử nhân Kinh tế,
Cử nhân Kinh tế và Tài chính
 

20%

 

Có thư mời nhập học từ UOW

Qua môn

Không giới hạn

(Chương trình Học bổng Khoa Kinh tế năm 2019 có thể cộng gộp với học bổng UES – Tổng giá trị 50%)

Học bổng dành cho sinh viên nhập học tại cơ sở Tây Nam Sydney

Chương trình Cử nhân Kỹ sư và Khoa học thông tin, Kinh tế hoặc Luật, Khoa học Xã hội và nhân văn (Duy nhất tại cơ sở Tây Nam Sydney)

25%

Học bổng được trao cùng thư mời nhập học cho các chương trình học tại cơ sở Tây Nam Sydney

Qua môn

Không giới hạn

 * Học bổng UES được cấp cho sinh viên nhập học toàn bộ các chương trình Cử nhân tại UOW (các cơ sở ở Úc), ngoại trừ các chương trình học sau: Bác sỹ Y khoa (Doctor of Medicine), Y tá (Nursing), Dinh dưỡng 4 năm (Nutrition & Dietetics), Trị liệu và Phục hồi chức năng 4 năm (Exercise Science & Rehabilitation), Sư phạm (Education), Công tác xã hội (Social Work), và Tâm lý học (Psychology).

Lưu ý: Toàn bộ các học bổng được liệt kê tại đây chỉ dành cho các sinh viên mang quốc tịch Việt Nam. Kiểm tra với UOW Future Students về thông tin dành cho sinh viên tới từ các quốc gia khác.

Chương trình chuyển tiếp miễn giảm tín chỉ

UOW có nhiều các thỏa thuận chuyển tiếp tín chỉ với nhiều trường Đại học Việt Nam. Các thỏa thuận này cho phép sinh viên chuyển tiếp tín chỉ cho các môn học tuơng đuơng và miễn giảm khối lượng học khi nhập học tại UOW, sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam.

Rất nhiều các trường Đại học Việt Nam cung cấp các học bổng giá trị nhằm hỗ trợ sinh viên khi theo học tại UOW.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Chương trình UEH-ISB

UOW trao học bổng có giá trị 25% và 50% dành cho sinh viên chuyển tiếp theo học chương trình UEH-ISB Cử nhân Kinh doanh. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Văn phòng quản lý du học UEH-ISB.

Đại học Cần Thơ

Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Chương trình chất lượng cao

Học bổng

Yêu cầu điểm tổng kết

UES – 25%

2.8/4

FMS - 25%
Sẽ được trao kèm với học bổng UES 25%.
Tổng giá trị học bổng - 50%

3.25/4

Học bổng chuyển tiếp UOW-CTU - 10%
Không được trao kèm với học bổng UES và/hoặc FMS

Có thư mời nhập học từ UOW

Các chương trình chuyển tiếp tín chỉ khác tại Đại học Cần Thơ:

Học bổng

Yêu cầu điểm tổng kết

UES – 25%

85%

FMS - 25%
Sẽ được trao kèm với học bổng UES 25%.
Tổng giá trị học bổng - 50%

90%

Học bổng chuyển tiếp UOW-CTU - 10%
Không được trao kèm với học bổng UES và/hoặc FMS

Có thư mời nhập học từ UOW

Yêu cầu khác: Chương trình học bổng chỉ áp dụng cho sinh viên nhập học tại Đại học Cần Thơ trước tháng 9 năm 2020.

Học bổng Sau đại học

Lĩnh vực

Chương trình được áp dụng

Giá trị học bổng

Yêu cầu đầu vào

Yêu cầu duy trì học bổng

Số lượng học bổng

Kinh tế

Các chương trình Thạc sỹ, cơ sở Wollongong hoặc Sydney

25%

Có thư mời nhập học không điều kiện
Điểm tổng kết tối thiểu 70%
Thư ngỏ

75%

15

Kinh tế

Các chương trình Thạc sỹ, cơ sở Wollongong hoặc Sydney

20%

Có thư mời nhập học tại UOW

Qua môn

Không giới hạn

Kỹ sư và Khoa học thông tin

Các chương trình Thạc sỹ 2 năm

10%

Điểm tổng kết cao hơn yêu cầu đầu vào tối thiểu

75%

Không giới hạn

Khoa học xã hội

Các chương trình Thạc sỹ 2 năm

10%

Điểm tổng kết tối thiểu 80%+

75%

Không giới hạn

Học Bổng Sinh hoạt tại Ký túc xá

Học bổng Sinh hoạt tại ký túc xá là một sáng kiến độc đáo dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu nhập vào tại UOW từ năm 2019. Học bổng có giá trị $5,000 (60 suất học bổng tổng cộng) và sẽ được trừ thẳng và chi phí sinh hoạt tại ký túc xá khi sinh viên sinh sống tại một trong các ký túc xá của UOW.

Học bổng Cao Đẳng UOW

 

Lĩnh vực

 

Chương trình được áp dụng

Giá trị học bổng

Yêu cầu đầu vào

Kinh tế
Kỹ sư
Công nghệ thông tin

 

Chương trình Diploma
2 kỳ hoặc 3 kỳ
 

25%

50%

 Có thư mời nhập học từ trường

Điểm tổng kết năm lớp 12: 7.0 cho sinh viên các trường THPT chuyên và 7.5 cho sinh viên các trường THPT khác

Toàn bộ

Chương trình Dự bị đại học 2 kỳ hoặc 3 kỳ

25%

Có thư mời nhập học từ trường 

Toàn bộ

 Chương trình Dự bị đại học 2 kỳ hoặc 3 kỳ

 50%

 Điểm tổng kết năm lớp 11: 7.0

 

Chương trình tiếng Anh

 

Toàn bộ các chương trình tiếng Anh

Mức học phí $300/tuần

Có thư mời nhập học từ trường

(Mức học phí gốc là $510/tuần, học bổng có giá trị $210/tuần)
 

Để biết thêm thông tin về các học bổng

 

Học bổng các khóa thạc sĩ nghiên cứu và tiến sĩ cho sinh viên quốc tế


Mỗi năm, UOW trao một số học bổng nghiên cứu cho các sinh viên theo học khóa tiến sĩ và thạc sĩ nghiên cứu. Xem Sinh Viên Nghiên Cứu Tương Lai để biết thêm về hạn nộp hồ sơ học bổng và những thông tin khác.

Last reviewed: 19 November, 2018
 
get connected

Liên lạc với chúng tôi 

 

 

GET MORE INFORMATION

Information for students from Vietnam

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

INTPGCGl-thumb


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong