Đăng ký học và học bổng

Đăng ký học và học bổng

Girl in library looking at book

Hãy đăng ký học ngay bây giờ ở Đại Học Wollongong, một trường đại học hàng đầu của Úc. Xem cách Đăng Ký. Bạn cũng có thể Đăng ký trực tuyến.

Last reviewed: 30 August, 2018
 
get connected

Liên lạc với chúng tôi 

 

 

GET MORE INFORMATION

Information for students from Vietnam

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

INTPGCGl-thumb


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong