ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

fl law library

ที่ UOW เรายกย่องการทำงานหนักและความสำเร็จ ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาสำหรับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของ UOW (UES)

มหาวิทยาลัยวูลลองกองมีทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนบางส่วนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมผ่านโครงการทุนเรียนดีระดับปริญญาตรีของ UOW ทุนการศึกษาเหล่านี้จะให้ส่วนลดค่าเล่าเรียน 15% จากค่าเล่าเรียนปกติประจำปีในระหว่างหลักสูตร โดยมีระยะเวลาสูงสุดสี่ปี หากคุณมีผลการเรียนดีเยี่ยมจากโรงเรียน คุณจะได้รับการพิจารณาให้รับทุน UES เมื่อสมัครเข้าเรียนที่ UOW ไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มใบสมัครแยกต่างหาก และไม่มีโควต้าสำหรับทุนการศึกษา

(ทุนการศึกษามีให้สำหรับนักเรียนที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ UOW (เฉพาะมหาลัยที่ออสเตรเลียเท่านั้น) ยกเว้น แพทยศาสตร์และศัลยกรรม, การพยาบาล, โภชนาการและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย, โภชนาการ/การควบคุมอาหาร, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย/การฟื้นฟูสภาพ ,สังคมสงเคราะห์, จิตวิทยาและ การศึกษา- ครู)

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยอดเยี่ยมของ UOW

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของ UOW ให้ส่วนลด15% ถึง 25% จากค่าเล่าเรียนปกติ ทำให้มูลค่าของทุนการศึกษาทั้งหมดเป็น 30% หรือ 40% ของค่าเล่าเรียนเมื่อรวมกับ UES

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยอดเยี่ยมจะมอบให้แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนโดดเด่น หากคุณสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งต่อไปนี้ คุณจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนนี้โดยอัตโนมัติ:   

FMS 25%
- ศิลปะ, ศิลป์, การแสดง, วารสารศาสตร์
- การพาณิชย์
- เศรษฐศาสตร์และการเงิน
- วิศวกรรมศาสตร์
- การศึกษานานาชาติ
- กฏหมาย (หลักสูตรเดียว)


FMS 15%
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ระบบข้อมูลธุรกิจ)
- วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, IT
- วิศวกรรมศาสตร์
- คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และการเงิน คณิตศาสตร์การแพทย์
- ฟิสิกส์การแพทย์และรังสี
- วิทยาศาสตร์ (วัสดุ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์)

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษาของ Sydney Business School, University of Wollongong

ทุกเทอม ซิดนีย์ บิสสิเนส สคูล  มีรางวัลทุนการศึกษาบางส่วน 5 ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยมีมูลค่า 25% ของค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโทของ Sydney Business School  หากคุณมี GPA ที่ดี คุณสามารถสมัครโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครบนเว็บไซต์ ทุนการศึกษาของซิดนีย์ บิสสิเนส สคูล

 

Sydney Business School Bursaries (โรงเรียนธุรกิจที่ซิดนีย์)


มหาวิทยาลัยของเราในซิดนีย์มีทุนการศึกษาให้สำหรับหลายๆหลักสูตรทีเซอร์คูลาร์เควย์ ทุนการศีกษามีให้ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาและทุกคนที่สมัครเข้ามาได้สิทธิรับการพิจณากันทุคน
เรามีทุนการศึกษามูลค่าถึง 16-18% ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด จะได้รับในรูปแบบของการผ่อนผันค่าเล่าเรียนเต็มของ 2 วิชาสุดท้ายในระดับปริญญาโท 12 วิชา หรือ 3 วิชาสุดท้ายใน 16 วิชา (ขึ้นอยู่กับ GPA)
ทุนการศึกษานนี้ใช้ได้กับหลักสูตรเหล่านี้:
• ปริญญาโทธุรกิจ (หลักสูตรเดียว )
• ปริญญาโทธุรกิจ (สองหลักสูตร)
• ปริญญาโทการเงินเชิงประยุกต์ ( Applied Finance และ Investing & Corporate Treasury)
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, Master of Science ( โลจิสติก และ การบริหารการจัดการ) (สองหลักสูตร 16วิชา )
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, Master of Science ( โลจิสติก )
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, Master of Science ( การบริหารการจัดการ)
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, MBA ( 12 วิชา )
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ขั้นสูง, MBA Advanced ( 16 วิชา )

 

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโทโดยการวิจัยและปริญญาเอก

UOW ให้ทุนการศึกษาด้านการวิจัยจำนวนมากปีละสองครั้งแก่นักเรียนระดับสูงกว่าปริญญาโดยการวิจัย (ปริญญาเอกและปริญญาโทโดยการวิจัย) โปรดดู นักเรียนโครงการวิจัยในอนาคต สำหรับวันปิดรับสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม

Last reviewed: 13 June, 2017
GET MORE INFORMATION

Information for students from Thailand

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong