دانشگاه ولنگونگ رتبه بندی، اعداد و ارقام

دانشگاه ولنگونگ رتبه بندی، اعداد و ارقام

fl web library

جوایز و رتبه بندی

ما یکی از بهترین های دانشگاهی جهان هستیم و همواره چنین بوده ایم.

دانشگاه وولنگونگ یکی از بهترین دانشگاه های مدرن در جهان است. ما به دلیل سابقه پژوهشی خود در سطح جهانی و کیفیت آموزشی منحصر به فرد این دانشگاه یک اعتبار بین المللی برای خود ساخته ایم. رتبه بندی های اصلی بین المللی، ما را در میان 2 درصد دانشگاه های برتر در سراسر جهان قرار داده است و ما هر روز با هدف ارتقاء به رتبه بالاتری تلاش می کنیم.

2% برترین دانشگاه های جهان

 • 283 ام در جهان – رتبه بندی QS دانشگاه های جهان در سال تحصیلی 2014/2015
 • 282 ام در جهان – رتبه بندی آموزش عالی دانشگاه های جهان بنام تایمز (Times) در سال تحصیلی 2014/2015
 • 329 ام در جهان – رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان (ARWU) در سال 2014

در رتبه بندی جهانی به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های مدرن استرالیا شناخته شده است

 • 26 ام در جهان - برترین دانشگاه ها با رتبه زیر 50 در رتبه بندی QS در سال تحصیلی 2014
 • 33 ام در جهان – 100 دانشگاه برتر با رتبه زیر 50 در رتبه بندی آموزش عالی دانشگاه های جهان بنام تایمز (Times) در سال 2014

در سطح جهان به عنوان یک دانشگاه پنج ستاره ارزیابی شده است.

 • ارزیابی شده به عنوان دانشگاه 5 ستاره - رتبه بندی QS دانشگاه های جهان در سال تحصیلی 2014
 • رتبه اول در استرالیا برای تجربیات تحصیلی و نتایج فارغ التحصیلان – راهنمای دانشگاه های خوب استرالیا در سال 2015

در بین 100 دانشگاه برتر از نظر فارغ التحصیلان جهانی

 • تا کنون برای شش سال متوالی کارفرمایان و صاحبان مشاغل، فارغ التحصیلان ما را در میان 100 دانشگاه برتر جهان در پژوهش رتبه بندی QS فارغ التحصیلان دانشگاه های جهان توسط کارفرمایان که در سال 2014/2015 انجام شده، قرار داده اند.

آمار و ارقام دانشگاه وولنگونگ

 • 24,500 دانشجو
 • 5,500 دانشجوی بین المللی
 • 143 ملیت مختلف
 • 476 رشته تحصیلی
 • 1951 – سالی تاسیس دانشگاه وولنگوک
 • 106,219 فارغ التحصیل دانشگاه وولنگوک تا کنون
Last reviewed: 24 February, 2015
GET MORE INFORMATION

UOW Islamic Guide

UOW Islamic Guide


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong