زندگی در وولنگونگ

زندگی در وولنگونگ

fl transport

شهر وولنگونگ در فاصله ای به میزان 90 دقیقه از جنوب سیدنی قرار داردکه امکان دسترسی روزانه به مرکز شهر سیدنی وجود دارد.، ولی بدون ازدحام، فشردگی و هزینه های یک شهر بزرگ. پردیس دانشگاه وولنگونگ بین کوه های پوشیده از درخت و آبهای آبی و وسیع اقیانوس آرام قرار گرفته است که به شما چنان کیفیت بالایی از زندگی ارائه می دهد که در هیچ جای دیگر پیدا نمی شود. این یک محیط آموزشی ایده آل است که به شما کمک می کند بیشترین بازده تجصیلی را داشته باشید.

این دانشگاه طیف وسیعی از گزینه های اسکان مختلف و مقرون بصرفه برای دانشجویان بین المللی ارائه می کند که هم در پردیس دانشگاه و هم در نزدیکی دانشگاه قرار دارد. رفت و آمد به نقاط مختلف شهر وولنگونگ و اطراف آن فوق العاده آسان و بی نظیر است! اتوبوس های شرکت "Gong Shuttle" سرویس منظم و رایگان را به دانشگاه و اطراف شهر در 7 روز هفته به شما ارائه می کنند.

این لینک را ببینید تا باور کنید.

Last reviewed: 14 April, 2014
GET MORE INFORMATION

UOW Islamic Guide

UOW Islamic Guide


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong