درخواست برای تحصیل و بورسیه تحصیلی

درخواست برای تحصیل و بورسیه تحصیلی

fl web complete studies

همین الان می توانید برای تحصیل در دانشگاه وولنگونگ، دانشگاهی پیشرو در استرالیا، درخواست دهید. برای آگاهی از چگونگی درخواست تحصیل در دانشگاه وولنگونگ این لینک را ببینید. شما همچنین می توانید بصورت اینترنتی درخواست تحصیل دهید.

Last reviewed: 15 July, 2014
GET MORE INFORMATION

UOW Islamic Guide

UOW Islamic Guide


International Undergraduate brochure

International undergraduate brochure for the University of Wollongong


International Postgraduate brochure

International postgraduate brochure for the University of Wollongong


Study Abroad and Exchange brochure

International exchange brochure for the University of Wollongong